Zajvédő falak

Miért van szükség zajvédelemre?

A közúti és vasúti közleke­dés is a környezetünk és élővilágunk számára zajterhe­lést jelent.

A keletkező zaj terjedését kell megakadályozni a védendő te­rület felé, ennek egyik módja a zajvédő falak telepítése a közle­kedési pályák és a lakó környe­zet közé.

Városi környezetben a lakók ré­széről jogos követelmény lehet, hogy a felhasznált anyagok a lehető legjobban illeszkedjenek a természethez. A zajvédelem kialakításánál számos anya­got használnak már, de talán az egyik legtermészetközelibb megoldás – a nagy helyigényű zajvédő erdősávok telepítése után –, a fafonatos zajvédőfal megépítése.

A fából készült falak élettarta­ma a korszerű technológiának köszönhetően elérheti a 25-30 évet is, a fenntartási igénye ala­csony, az esetleges sérülések javítása egyszerűen megoldha­tó. A falak magassága elérheti akár a 6 métert is, a kivitelezés gyorsan végezhető, a fafona­tos technológiával készült pa­nelok további nagy előnye azok könnyű súlya. Esetleges panelcserélénél az elemek ki-és beemelése nem kíván nagy­teljesítményű emelőszerkeze­tet, vagy darut, a cserére szorult panelok könnyen mozgathatók a beépített emelőfülek segítsé­gével.

A felhasznált alapanyaggal szemben elvárás, hogy legyen kellően ellenálló az időjárás­sal és a biológiai kártevőkkel szemben. A faanyag megelő­ző védelme az Európában el­fogadott DIN 68800 szabvány előírásainak megfelelő telítési technológiával biztosított.

A panel a zajforrás irányában hézagos, fafonatos felületű, bel­sejében akusztikai és szilárdsági előírásoknak megfelelő szigete­lőanyag kerül beépítésre. A pa­nel hátoldala cementkötésű fa­lapokból áll, amit hézagmentes fafonat takar, amelynek elsődle­gesen esztétikai funkciója van.